Den 25/9 kommer vi att ta bort appen SVT Play från Windows Store. Läs mer om varför vi gör det och hur du kan fortsätta använda SVT Play, öppnar annan webbplats

Forum SVT Forum: Folk och försvar

Folk och Försvars Rikskonferens - Sveriges viktigaste forum för diskussioner om säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap. 2017 års konferens hålls på Sälens Högfjällshotell. 09:00: Är "nudging" ett användbart styrmedel i politiken? Borde kommunerna måla gröna fotsteg fram till soptunnorna eller skicka uppmuntrande SMS till komvuxdeltagare? Flera länder, däribland Storbritannien, USA och Nederländerna, utnyttjar insikter från beteendevetenskap när olika åtgärder utformas. Tanken är att få individer att fatta bättre beslut utan att handlingsfriheten för den skull inskränks. I en ny rapport till ESO, När det rätta blir det lätta, diskuterar Francisca Ramsberg förutsättningarna för att använda beteendeinsatser - så kallad nudging - i politiken. Arrangör: ESO, Regeringskansliet. Från 15/12. 10:50: Med blick mot framtiden: trender och säkerhet. Om teknikutveckling, urbanisering, Trumpeffekten. Vad sker i Mellanöstern? Med Dennis Gyllensporre, chef ledningsstaben Försvarsmakten, Hans Christian Hagman, ämnesråd UD, och Frida Wallnor, ledarskribent Dagens Industri. Arrangör: Folk och försvar. Från 8/1. 11:20: Rysk militär förmåga: utmaningar för framtiden. Hur allvarligt är läget? Vilken betydelse har sanktionerna? Med Gudrun Persson, forskningsledare FOI, Fredrik Westerlund, forskningsledare FOI. Följt av diskussion med Karin Enström (M), vice ordf utrikesutskottet, och Åsa Lindestam (S), vice ordf försvarsutskottet. Arrangör: Folk och försvar. Från 8/1.