Konsten att stjäla utan att åka fast Nyhetsdokumentär.

Lena Lindberg lurades på sitt arv av sin gode man. Hon är en av hundratals i Sverige som lurats på miljontals kronor av de som utsetts att ta hand om dem. Trots det är det så gott som ingen som åker fast. SVT:s Marja Grill och Carolina Jemsby har under året kartlagt systemet med gode män och funnit en värld av svindleri, bristande kontroll och inkompetens.