Wisska Ryt, lejon, ryt!

Shh! En hemlis - Wisska kan prata med djur! Och hjälpa dem med allt möjligt!