Henrik Dorsin, Johan Ulveson och Vanna Rosenberg i Premiärdatum oklart.