Euk Kauly. Vartannat år sedan 2003 hålls en gigantisk fest i fyra dagar, där teckenspråkiga från hela Europa träffas i Reims, norra Frankrike.