Markisinnan de Sade

Ingmar Bergmans iscensättning från Dramaten

Genrer
Öppet arkiv
Drama
Drama – Öppet arkiv
Ingmar Bergman
Teater
Scen
Kultur
Kultur – Öppet arkiv

Ingmar Bergmans uppmärksammade iscensättning från Kungliga Dramatiska Teatern av Yukio Mishimas pjäs. Koreografi: Donya Feuer. I rollerna: Stina Ekblad (Renée, Markisinnan de Sade), Anita Björk (Madame de Montreuil), Marie Richardson (Anne), Margaretha Byström (Baronessan de Simiane), Agneta Ekmanner (Grevinnan de Saint-Fond) och Helena Brodin (Charlotte).