Livet är en fest

Upptäck kulturen i Ryssland

Genrer
Reportage
Kultur

Jade och Xuejia åker till Ryssland för att upptäcka kulturen där. De träffar döva ungdomar och pratar om kultur och Hajan bjuder in folk till en kulturdebatt om svensk dövkultur. Program på teckenspråk.