Labyrint: Los och Lupus

Säsong 1 — Avsnitt 16 min

Daidalos har skapat sin mest fantastiska uppfinning. Slajmogrammaren. Med den skapar han Los som skall hjälpa honom på jakten efter den sedan länge gömda roboten Lupus. Äventyret leder dem ner i de dunkla fuktiga gångarna i Fornlabyrinten.

Genrer
Barn