Reportern Babi möter ett gäng människor med helt olika förhållningssätt till klimatförändringarna.