Rapport

ESTONIA: Nya Estoniautredningen – inga tecken på explosion • 47 sek

Kan bara ses i Sverige

Inga spår av någon kollision med ett annat fartyg eller flytande föremål - och inga tecken på en explosion. Så lyder de preliminära slutsatserna från den nya utredningen om Estonias förlisning som i dag presenteras i Estland. – Om bogpartiet hade inspekterats riktigt så hade olyckan antagligen inte skett, säger Rene Arikas chef för den estniska haverikommissionen.

Information om

Publicerades
Tis 24 jan
Kan ses till
Lör 23 sep
Rättigheter
Kan ses i hela världen

Kommande

Idag 08:30

Publiceras: Idag 08:30

Upptäck mer