Rapport

ELPRISET: Se reporterns elbantning och klimatcoachens elbudget • 4 min 21 sek

Kan bara ses i Sverige

Kortare duschar och sänkta inomhustemperaturer i all ära – men vad gör man om det inte går? SVT:s reporter som bor i lägenhet där värme och vatten ingår i hyran testade att elbanta i en månad med hjälp av klimatcoachen Lars Ejeklint.

Information om

Publicerades
13 dec 2022
Kan ses till
Fre 15 sep
Rättigheter
Kan ses i hela världen

Kommande

Idag 09:30

Publiceras: Idag 09:30

Upptäck mer