Nyhetsflödet Norska regeringen vill avkriminalisera bruk och innehav av narkotika

I dag lägger den norska regeringen fram ett reformförslag, den så kallade rusreformen, vilket innebär en helt ny narkotikapolitik. Straffen för användning av narkotika och mindre droginnehav ska försvinna, och i stället ska människor med missbruk erbjudas hjälp och behandling.