Alpint: VM i Cortina Tobias Hellman: ”Lägg ner alpin kombination”

SVT sports alpina expert Tobias Hellman är kritiskt till att den alpina kombinationen är med på VM. –Lägg ner den alpina kombinationen, säger han.