Granskning: Allvarliga problem med hygienen på Kravslakterier

UPPDRAG GRANSKNING · Kravslakterier har fler anmärkningar och brister vad gäller hygien och livsmedelssäkerhet än slakterier utan certifiering. Det handlar bland annat om det som Livsmedelsverket kallar för ”bajs på maten”. Ett av slakterierna med flest anmärkningar är knutet till Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.