På spåret Franska trion

Husbandet Franska Trion framför Stad i ljus.