På spåret Franska trion

Husbandet Franska Trion framför låten Dover Calais.