På spåret Familjen

Little Dragon och Familjen (Jonas T Karlsson) framför musiknummer 2: You're My Heart You're My Soul