Alpint: VM i Cortina Wiberg: Så får man fram en ny Stenmark