På spåret Carola

Carola framför musiknummer 1: Visa vid vingens ängar.