Allsång på Skansen Get up – Feel good

Get up framför Feel good i Ännu mera Allsång.