Allsång på Skansen Petra Marklund – Du äger ditt skimmer

Petra Marklund framför Du äger ditt skimmer i Ännu mera Allsång.