Allsångsscenen är din Lena Philipsson – Han går på vatten

Lena Philipsson framför Han går på vatten i Allsångsscenen är din.