Allsång på Skansen Lena Philipsson – Månsken i augusti

Lena Philipsson framför Månsken i augusti i Allsång på Skansen.