Allsång på Skansen Zikai – Beach day

Zikai framför Beach day i Ännu mera Allsång.