Allsång på Skansen Kokobäng – Ananas

Kokobäng framför Ananas i Ännu mera Allsång.----