Allsång på Skansen Myra Granberg – Tills mitt hjärta går under

Myra Granberg framför Tills mitt hjärta går under i Allsång på Skansen.