Allsång på Skansen Kokobäng – Chulabräng

Kokobäng framför Chulabräng i Allsång på Skansen.mmm-mm