Allsång på Skansen Nisse Hellberg – Tufft jobb

Nisse Hellberg framför Tufft jobb i Ännu mera Allsång.