Allsång på Skansen Dotter – Backfire

Dotter framför Backfire i Ännu mer Allsång.