Allsång på Skansen Janne Schaffer – Brusa högre lilla å

Janne Schaffer framför Brusa högre lilla å i Ännu mera allsång.