Dagens viktigaste nyhetsklipp Ny kinesisk säkerhetslag i Hongkong

Oro att Kina stryper fri och rättigheter.