Rapport Så fungerar behandlingarna mot covid-19

Både blodplasma med antikroppar och kortison har visat goda resultat när de används för att bekämpa covid-19.