Rapport Naturskyddsföreningen om Preems utbyggnad

"Slår i ett slag ut regeringens klimatplan"