Rapport Lampers besvikelse: ”Bristfällig och dåligt utförd utredning”

Veckans brott redaktör Lasse Lampers är besviken efter polisens presentation av Palmeutredningen.