Dagens viktigaste nyhetsklipp Katastrofläge utlyst i Sibirien efter dieselläcka

Tillbud på en av världens största nickelindustrier.