Rapport Fortsatta protester i USA – trots utegångsförbudet

Donald Trumps hot om att låta militär upprätta ordning i delstaterna har inte bitit på demonstranterna.