Dagens viktigaste nyhetsklipp Ekoxar kartläggs med hjälp av allmänheten

Den fridlysta skalbaggens status ska rapporteras till EU.