Dagens viktigaste nyhetsklipp Åratal innan flyget är tilbaka

Flygtrafiken ökar något.