Dagens viktigaste nyhetsklipp Sverige har högst dödssiffra i världen

Antalet coronarelaterade dödsfall per miljon invånare.