Dagens viktigaste nyhetsklipp Lång väntan på uppkörning

Antalet provtider minskade efter corona.