Dagens viktigaste nyhetsklipp Barn till surrogatmödrar fast i Ukraina

Pandemin gör att de nya föräldrarna inte kan hämta barnen.