Dagens viktigaste nyhetsklipp Baltiska länder öppnar upp mot varandra

Gränserna öppnar mellan baltiska länderna men inte till andra.