Dagens viktigaste nyhetsklipp Ekonomiska konsekvenser av covid-19 påverkar kommuner och regioner