Dagens viktigaste nyhetsklipp Socialstyrelsen: Saknas kompetens inom äldreomsorgen

Generaldirektör Olivia Wigzell om bristerna inom äldrevården.