Dagens viktigaste nyhetsklipp Vårdpersonal riskerar psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan väntas öka i spåren av corona. Extrem arbetsbelastning, stress och rädsla för smitta gör att sjukskrivningarna bland vårdpersonal riskerar att skjuta i höjden.