Dagens viktigaste nyhetsklipp Hälften av alla äldre avlidna bodde på särskilt boende

Ny statistik som visar att hälften av alla döda över 70 år avled på särskilda boenden.