Viktigt meddelande till allmänheten: Ett misstänkt farligt föremål har hittats i Upplands-Bro nordväst om Stockholm. Boende i närheten av kommunhuset i Kungsängen ombeds stanna inomhus tills vidare.Läs mer, öppnar annan webbplats

Dagens viktigaste nyhetsklipp Hälften av alla äldre avlidna bodde på särskilt boende

Ny statistik som visar att hälften av alla döda över 70 år avled på särskilda boenden.