Den stora älgvandringen Drama på älven

Fjolårskalven försöker hitta en säker väg för att ta sig i land, men hon får problem med isen.