Den stora älgvandringen Drama på isen

Se kvigan/fjolårskalven kämpa för att ta sig upp på isen.