Dagens viktigaste nyhetsklipp Prognosen: ”10 000-20 000 avlidna”

I Sverige kan upp till 20 000 slutligen dö i corona enligt experterna.